Umowa Nr 23/2016/RG

Zlecenie na zamieszczenie na stronie www.polskamultimedialna.pl oraz w publikacji pt. „POMORSKIE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, KREATYWNA GOSPODARKA” oferty o treści, formacie i kolorystyce wybranej przez Zamawiającego.

Informacje

Rejestr zmian