Umowa Nr 17/2020/Pl w sprawie: „Opracowanie cyfrowej wersji zakresu obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka stanowiącego podstawę do przeprowadzenia konsultacji społecznych drogą elektroniczną”

Opracowanie cyfrowej wersji zakresu obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka stanowiącego podstawę do przeprowadzenia konsultacji społecznych drogą elektroniczną

Informacje

Rejestr zmian