Umowa Nr 159/2018/In

Udzielenie Gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizacje zadania ” Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski”

Informacje

Rejestr zmian