Umowa Nr 157/2018/In

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsja i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,800 km w obrębie Poczałkowo.

Informacje

Rejestr zmian