Umowa Nr 150/2018/Pl

Wykonanie badań poziomu hałasu emitowanego z autostrady A1 odcinek Toruń-Stryków do środowiska akustycznego w dwóch punktach pomiarowych.

Informacje

Rejestr zmian