Umowa Nr 136/2016/Pl

Odbiór przez Wykonawcę odpadów wraz z ich transportem na teren Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Służewo, powstałe na terenie świetlic wiejskich w. Nowa Wieś, Łazieniec, Wołuszewo, Rożno-Parcele i Ośno Drugie.

Informacje

Rejestr zmian