Umowa Nr 134/2018/In

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy oświetlenia placu zabaw w miejscowości Białe Błota w zakresie określenia ilości i miejsca posadowienia słupów oświetleniowych ich wysokości, określenia natężenia światła, wskazanie sposobu regulacji projektowanego oświetlenia

Informacje

Rejestr zmian