Umowa Nr 126/2016/In

Określenie wzajemnych praw i obowiązków Operatora oraz Podmiotu Przyłączanego w zakresie przyłączenia do Sieci Instalacji Przyłączanej należącej do Podmiotu Przyłączanego znajdującego się w obiekcie : budynek gospodarczy, zlokalizowanym w miejscowości Wólka dz. Wólka – 59/3 gm. Aleksandrów Kujawski.

Informacje

Rejestr zmian