Umowa Nr 125/2016/In

Określenie wzajemnych praw i obowiązków Operatora oraz Podmiotu Przyłączanego w zakresie przyłączenia do Sieci Instalacji Przyłączanej należącej do Podmiotu Przyłączanego znajdującego się w obiekcie : kanalizacja deszczowa zlokalizowanym w miejscowości Rożno – Parcele dz. Rożno – Parcele-103 gm. Aleksandrów Kujawski

Informacje

Rejestr zmian