Umowa Nr 124/2016/In

Określenie wzajemnych praw i obowiązków Operatora oraz Podmiotu Przyłączanego w zakresie przyłączenia do Sieci Instalacji Przyłączanej należącej do Podmiotu Przyłączanego znajdującego się w obiekcie : budynek komunalny zasilanie placu budowy na okres 1-go roku, zlokalizowanym w miejscowości Otłoczyn dz. Otłoczyn – 334/19 gm. Aleksandrów Kujawski .

Informacje

Rejestr zmian