Umowa Nr 123/2016/Pl

Dotyczy oceny przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″

Informacje

Rejestr zmian