Umowa Nr 121/2019/Or

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej                  do długości w m. Słomkowo

Informacje

Rejestr zmian