Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 12.06.2019
  • Data składania ofert 21.06.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 21.06.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat
  • Numer UZP/TED 560362-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian