Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6 304 756,61 zł

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 03.07.2019
  • Data składania ofert 11.07.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 11.07.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat
  • Numer UZP/TED 568569-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian