Uchwała Nr XXIV/199/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XXIV/199/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 23.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.11.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 0
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4227
  • Nr aktu prawnego XXIV/199/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), Obwieszczenia Minisra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. ( M.P.z 2016 r. poz, 779) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiazujących w 2017 r. ( M.P. z 2016 r. poz. 979 ) rada Gminy uchwala co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Budżet i finanse gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian