Uchwała Nr XXIV/196/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy i Skarbnika Gminy Aleksandrów Kujawski.

Uchwała Nr XXIV/196/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy i Skarbnika Gminy Aleksandrów Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 23.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.11.2016
  • Data wejścia w życie 23.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIV/196/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy i Skarbnika Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administarcyjnego ( Dz. u. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Rada gminy uchwala co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Inne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian