Uchwała Nr XXI/162/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Uchwała Nr XXI/162/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI
  • Data podjęcia (podpisania) 17.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.07.2016
  • Data wejścia w życie 14.07.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 30.06.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 2193
  • Pozycja w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2193
  • Nr aktu prawnego XXI/162/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  • Podstawa prawna wydania Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2016 r., poz.250) Rada Gminy uchwala, co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka odpadami
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian