Uchwała Nr XXI/160/16 rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Opokach Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie” oraz uchwalenia jej statutu.

Uchwała Nr XXI/160/16 rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Opokach Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie” oraz uchwalenia jej statutu.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI
  • Data podjęcia (podpisania) 17.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.07.2016
  • Data wejścia w życie 14.07.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym htt://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2192
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2192
  • Nr aktu prawnego XXI/160/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Opokach Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie" oraz uchwalenia jej statutu.
  • Podstawa prawna wydania Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 13 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 poz. 642 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Oświata i kultura
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian