Uchwała Nr XXI/154/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015.

Uchwała Nr XXI/154/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI
  • Data podjęcia (podpisania) 17.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.06.2016
  • Data wejścia w życie 17.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXI/154/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015.
  • Podstawa prawna wydania Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Budżet i finanse gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian