Uchwała Nr XX/157/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XX/157/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 15.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.09.2020
  • Data wejścia w życie 01.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 21.05.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym .
  • Pozycja w dzienniku urzędowym .
  • Nr aktu prawnego XX/157/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Podstawa prawna wydania .
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka odpadami
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian