Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.”

Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.04.2016
  • Data wejścia w życie 20.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XX/151/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r."
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnai 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka rolna i środowisko
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian