Uchwała Nr XX/148/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach.

Uchwała Nr XX/148/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.05.2016
  • Data wejścia w życie 20.05.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.05.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1581
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1581
  • Nr aktu prawnego XX/148/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach.
  • Podstawa prawna wydania Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit a i ust. 5a oraz art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Oświata i kultura
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian