Uchwała Nr XX/147/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020″dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp. z o.o.

Uchwała Nr XX/147/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020″dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp. z o.o.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.04.2016
  • Data wejścia w życie 20.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XX/147/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020"dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp. z o.o.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,poz. 446) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka komunalna i przestrzenna
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian