Uchwała Nr XX/145/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu

Uchwała Nr XX/145/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.04.2016
  • Data wejścia w życie 20.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XX/145/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz. 446/ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Budżet i finanse gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian