Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchawała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 20.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.04.2016
  • Data wejścia w życie 20.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XX/143/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnai 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139 ze zm.) w nawiązaniu do uchwały nr XXXVI/331/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2014 roku w sprawie ustalenia możliwości zastosowania przyszłych dopłat do taryf za zbiorowe odprowadznie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka komunalna i przestrzenna
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian