Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ośno

Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ośno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.01.2016
  • Data wejścia w życie 29.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVIII/122/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ośno
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 ze zm.) oraz § 4 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na opercje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570)
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka komunalna i przestrzenna
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian