Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia terminu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Odolion

Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia terminu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Odolion

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.01.2016
  • Data wejścia w życie 29.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym NIe opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVIII/115/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia terminu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Odolion
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zm.) oraz § 36 Statutu Sołectwa Odolion przyjętego uchwałą Nr IX/84/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Aleksandrów Kujawski ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - POmorskiego z 2011 r., Nr 260, poz.2568)
  • Grupa aktów prawnych Inne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian