Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu

Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.01.2016
  • Data wejścia w życie 29.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym NIe opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym NIe opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVIII/110/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorzadzie gminnym /DZ. U. z 2015 r., poz. 1515 za zm./ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art.220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / DZ. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./
  • Grupa aktów prawnych Budżet i finanse gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian