Uchwałą Nr XIX/150/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwałą Nr XIX/150/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 30.04.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym .
  • Pozycja w dzienniku urzędowym .
  • Nr aktu prawnego XIX/150/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
  • Podstawa prawna wydania .
  • Grupa aktów prawnych Inne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian