Uchwała Nr XIX/141/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.

Uchwała Nr XIX/141/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 08.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.03.2016
  • Data wejścia w życie 08.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIX/141/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.
  • Podstawa prawna wydania Na postawie art.18 ust 1 w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do UchwałyNr XXV/366/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2009 r., Nr 112, poz. 1851) Rada Gminy uchwala, co następuje.
  • Grupa aktów prawnych Organizacja rady gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian