Uchwała Nr XIX/126/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Uchwała Nr XIX/126/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Uchylony
  • Sesja Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 08.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.04.2016
  • Data wejścia w życie 15.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 01.04.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1136
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1136
  • Nr aktu prawnego XIX/126/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r., 1399 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka odpadami
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian