Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020

Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 08.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 01.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIX/125/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016 - 2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Gminy uchwala , co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Zdrowie i sprawy społeczne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian