Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski Gminy Aleksandrów Kujawski

Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski Gminy Aleksandrów Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Magdalena Stolarska - Oczki
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 15.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.11.2019
  • Data wejścia w życie 12.11.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIII/106/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania
  • Grupa aktów prawnych Oświata i kultura
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian