Uchwała Nr 19/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.

Uchwała Nr 19/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian