Uchwała Nr 18/K/2018 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16.04.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr 18/K/2018 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16.04.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian