Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
14.09.2018 01.10.2018 Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rudunki Szczegóły
12.09.2018 27.09.2018 Budowa budynku użyteczności publicznej, wiaty przyrodniczej systemowej do zabaw i nauki dla dzieci oraz dwóch tablic edukacyjnych przyrodniczych z ławkami na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej na działce nr 127/8 w miejscowości Słońsk Dolny Szczegóły
20.08.2018 05.09.2018 Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki Szczegóły
23.07.2018 08.08.2018 Remont boisk szkolnych, budowa bieżni i wiat rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową oświetlenia Szczegóły
20.07.2018 07.08.2018 Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w miejscowości Plebanka (działka nr 45 obręb Plebanka) Szczegóły
20.07.2018 07.08.2018 Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki Szczegóły
04.07.2018 19.07.2018 Zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
11.05.2018 01.06.2018 Remont boisk szkolnych, budowa bieżni i wiat rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
09.05.2018 25.05.2018 Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Służewie – etap I Szczegóły
24.04.2018 09.05.2018 Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
30.03.2018 16.04.2018 Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
30.03.2018 16.04.2018 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej w zakresie 4 pomp ciepła o mocy 10 kW wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
30.03.2018 08.05.2018 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9 741 723,00 zł Szczegóły
13.03.2018 21.03.2018 Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych. Szczegóły
06.03.2018 21.03.2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny, rozbudowa istniejącego szamba oraz utwardzenie drogi wewnętrznej i dojścia do budynku w miejscowości Otłoczyn Gmina Aleksandrów Kujawski działka nr 334/19 obręb Otłoczyn Szczegóły
05.03.2018 20.03.2018 Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
19.02.2018 06.03.2018 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
16.02.2018 26.02.2018 Dostawa kruszyw. Szczegóły
19.01.2018 05.02.2018 Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową parkingu przy ul. Młodzieżowej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
19.01.2018 29.01.2018 „Wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny w Gminie Aleksandrów Kujawski – wyposażenie meblowe, rehabilitacyjne, kuchenne, schodołaz” Szczegóły
17.01.2018 29.01.2018 Wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny w Gminie Aleksandrów Kujawski – sprzęt komputerowy Szczegóły
19.12.2017 03.01.2018 Budowę kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej w Rożnie-Parcele. Szczegóły
12.12.2017 20.12.2017 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów Szczegóły
01.12.2017 14.12.2017 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 513 334,00 zł Szczegóły
22.11.2017 01.12.2017 Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
20.11.2017 27.11.2017 Dostawę i transport z rozładunkiem paliwa drzewnego – pellet w ilości około 80 ton Szczegóły
14.11.2017 29.11.2017 „Remont pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w Zdunach oraz remont szamba” Szczegóły
07.11.2017 14.11.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych (3 szt.) dotyczących projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” Szczegóły
07.11.2017 14.11.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych dotyczących projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” Szczegóły
07.11.2017 14.11.2017 Zapytanie ofertowe na zapewnienie posiłków dla minimum 80 osób, maksymalnie 120 osób (łącznie) podczas spotkań informacyjnych dla mieszkańców w związku z realizacją projektu: pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »