Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
24.06.2020 03.08.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
19.06.2020 06.07.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
25.05.2020 02.06.2020 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
14.05.2020 29.05.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
14.05.2020 29.05.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
24.04.2020 11.05.2020 Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
30.03.2020 15.04.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
30.03.2020 15.04.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
09.03.2020 24.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
09.03.2020 24.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
09.03.2020 17.03.2020 Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych Szczegóły
14.02.2020 23.03.2020 Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
11.02.2020 26.02.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
11.02.2020 26.02.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
30.01.2020 10.02.2020 Dostawa kruszyw Szczegóły
02.12.2019 10.12.2019 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów Szczegóły
29.11.2019 09.12.2019 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat w roku 2020 dla Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
23.10.2019 31.10.2019 Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
16.10.2019 19.11.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Numer sprawy Rg.271.20.2019.EW Szczegóły
11.09.2019 15.10.2019 Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., numer sprawy Rg.271.19.2019.EW Szczegóły
22.07.2019 07.08.2019 Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
22.07.2019 30.07.2019 Dostawa gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-31,5 w ilości około 300 ton Szczegóły
03.07.2019 11.07.2019 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6 304 756,61 zł Szczegóły
28.06.2019 15.07.2019 Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
12.06.2019 21.06.2019 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł Szczegóły
12.06.2019 21.06.2019 Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
15.05.2019 30.05.2019 Przebudowa dróg w miejscowości Wygoda od km 0+000 do km 0+775 oraz w miejscowości Nowy Ciechocinek od km 0+000 do km 0+882, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
15.05.2019 30.05.2019 Przebudowa drogi ulicy Piaskowej w miejscowości Stawki gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
26.04.2019 09.05.2019 Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
11.03.2019 19.03.2019 Usługa cateringowa dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »