Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Statuty, regulaminy organizacyjne 153/18 28.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 153/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Celów Jakości w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2019. Szczegóły
Inne 152/18 28.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 152/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 150/18 19.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 150/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołów spisowych. Szczegóły
Inne 149/18 19.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 149/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 148/18 19.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 148/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowie budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową parkingu przy ul. Młodzieżowej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Gospodarka rolna i środowisko 145/18 07.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 145/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. realizacji programu EKOPIEC 2018. Szczegóły
Organizacja rady gminy V/53/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/53/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Inne 144/18 07.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 144/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Organizacja rady gminy V/52/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/52/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 143/18 04.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 143/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Organizacja rady gminy V/21/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Organizacja rady gminy V/50/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/50/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna V/49/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/49/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawskiu Szczegóły
Organizacja rady gminy V/48/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Gospodarka rolna i środowisko V/46/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżety Gminy Aleksandrów Kujawski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne V/46/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objetych pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne V/45/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Budżet i finanse gminy V/44/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Szczegóły
Budżet i finanse gminy V/43/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2032 Szczegóły
Budżet i finanse gminy V/42/2019 29.01.2019 Obowiązujący Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Budżet i finanse gminy 142/18 29.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 142/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 141/18 22.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 141/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 140/18 21.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 140/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 139/18 19.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 139/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 136/18 09.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 136/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 135/18 08.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 135/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 134/18 08.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 134/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 133/18 07.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 133/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 132/18 05.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 132/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Witosa w miejscowości Łazieniec Gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Inne 131/18 31.10.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 131/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
« 1 2 3 33 34 »