Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Budżet i finanse gminy 73_21 31.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 68_21 11.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 68/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXV_288_21 23.08.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/288/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 25/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXXV_287_21 23.08.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/287/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Budżet i finanse gminy 67_21 30.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 71_21 23.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 71/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Oświata i kultura 70_21 23.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 70/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22″ Szczegóły
Budżet i finanse gminy 62/21 19.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 62/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Oświata i kultura 69_21 12.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 69/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 59_21 29.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 59/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 55_21 18.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 55/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 46_21 31.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 46/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 40_21 14.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 40/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 33_21 12.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 33/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 29_21 31.03.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 20_21 15.03.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 20/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Statuty, regulaminy organizacyjne XXXIV/286/21 29.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/286/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług door-to-door w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXXIV/285/21 29.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIV/285/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 66_21 29.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 66/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 686,687,688 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sad Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00040419/7 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 65_21 27.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds.odbioru inwestycji pt:”Remont drogi gminnej nr 1160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 64a_21 27.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 64a/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46, stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00025928/7 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Oświata i kultura 64_21 26.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 64/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne 61_21 19.07.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 61/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na: Usługę transportową świadczoną dla uczestników projektu pn:Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXIII_284_21 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/284//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXIII_283_21 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/283//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2025. Szczegóły
Rozwój gospodarczy XXXIII_282_21 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/282//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach gminnych Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne XXXIII_281_21 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/281//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne XXXIII_280_21 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/280//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. Szczegóły
Oświata i kultura XXXIII_279_21 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/279//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2021/2022. Szczegóły
Oświata i kultura XXXIII_278_21 29.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/278//21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 51 52 »