Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zdrowie i sprawy społeczne II/31/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/31/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne II/30/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/30/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne II/29/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/29/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Oświata i kultura II/28/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/28/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań Oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Oświata i kultura II/27/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/27/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Inne II/26/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/26/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna II/25/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022 Szczegóły
Organizacje pozarządowe II/24/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Szczegóły
Budżet i finanse gminy II/23/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego Szczegóły
Budżet i finanse gminy II/22/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Budżet i finanse gminy II/21/18 28.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2023j Szczegóły
Turystyka, sport i rekreacja 93/18 22.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 93/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. SPORT TO ZDROWIE – aktywacja dzieci poprzez piłkę nożną w Gminie Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Inne 92/18 20.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 92/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 91/18 20.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 91/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 90/18 10.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 90/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Hiacyntowa w miejscowości Rożno-Parcele”. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 89/18 10.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 89/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi we wsi Wołuszewo od km 0+000 do km 0+095 Gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 88/18 10.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 88/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap II droga nr 7″ Zadanie II: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap II droga nr 8″ Zadanie III: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap II droga nr 9″. Szczegóły
Oświata i kultura 86/18 07.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 86/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 85/18 31.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 85/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Oświata i kultura 84/18 31.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 84/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/19″. Szczegóły
Organizacje pozarządowe 83/18 24.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 83/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego. Szczegóły
Inne 82/18 23.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 82/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 81/18 20.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 81/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 80/18 20.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 80/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Oświata i kultura 79/18 13.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 79/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje na sportowo dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Rozwój gospodarczy 78/18 11.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 78/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Budżet i finanse gminy I/20/18 21.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr I/20/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Szczegóły
Gospodarka rolna i środowisko I/19/18 21.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr I/19/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.” Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy I/18/18 21.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr I/18/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Aleksandrow Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy I/17/18 21.11.2018 Obowiązujący Uchwała Nr I/17/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 -2032 Szczegóły
« 1 2 3 30 31 »