Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Inne 80/20 04.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowa drogi gminnej Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Budżet i finanse gminy 78/20 31.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu budżetu Gminy Aleksandrow Kujawski na rok 2020 r. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXIII/186/20 26.08.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXIII/186/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 276/2 w obrębie ewidencyjnym Podgaj stanowiącego własność Gminy Aleksandrow Kujawski Szczegóły
Inne XXIII/185/20 26.08.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXIII/185/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na pozytywne uwzględnienie. Szczegóły
Inne XXIII/184/20 26.08.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXIII/184/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „Algawa” sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Inne XXIII/183/20 26.08.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXIII/183/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Rozwój gospodarczy XXIII/182/20 26.08.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXIII/182/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2040 Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXIII/181/20 26.08.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXIII/181/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXIII/180/20 26.08.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXIII/180/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXIII/179/20 26.08.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXIII/179/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Inne 76/20 26.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 76/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie „Zagospodarowania terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społecznokulturalnej – placówka wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Inne 75/20 26.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej” Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej- placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 74/20 14.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 74/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 93/7, o pow. 0,1013 ha, działka nr 93/13 o pow. 0,0714 ha, działka nr 93/15 o pow. 0,0237 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, stanowiących drogę. Szczegóły
Inne 73/20 14.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 73/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie ” Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Oświata i kultura 71a/20 31.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 71A/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. ” Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21″ Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 61/20 30.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 61/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kuajwski Szczegóły
Budżet i finanse gminy 49A/20 02.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 49A/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za udział w działaniu ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Powiatową Straż Pożarną. Szczegóły
Oświata i kultura 72/20 06.08.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 72/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Inne 66A/20 10.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 66A/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: ” Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Statuty, regulaminy organizacyjne 145/19 31.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 145/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawski regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska kierowników niektórych gminnych jednostek samorządowych Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXII/178/20 28.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/178/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXII/177/20 28.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/177/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2019. Szczegóły
Inne XXII/176/20 28.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/176/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski wotum zaufania. Szczegóły
Organizacja rady gminy XXII/175/20 28.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/175/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Organizacja rady gminy XXII/174/20 28.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/174/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Organizacja rady gminy XXII/173/20 28.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/173/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Inne XXII/172/20 28.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/172/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. Szczegóły
Inne XXII/171/20 28.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/171/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na pozytywne uwzględnienie. Szczegóły
Inne 70/20 27.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 70/200 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: „Budowa ulicy Liliowej w m. Rożno -Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Inne 69/20 27.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 69/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Szczegóły
« 1 2 3 44 45 »