Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Statuty, regulaminy organizacyjne XII/103/19 27.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Rozwój gospodarczy XII/102/19 27.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″ Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XII/101/19 27.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ” Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Gospodarka rolna i środowisko XII/100/19 27.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022″ dla Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy XII/99/19 27.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XII/99/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Budżet i finanse gminy XII/98/19 27.08.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Inne 72/19 28.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 71/19 28.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie … Szczegóły
Oświata i kultura 70/19 18.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Oświata i kultura 69/19 18.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 68/19 17.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Inne 67/19 12.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Inne 66/19 12.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 65/19 12.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki” w zakresie następujących części zamówienia: Część nr 1: „Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec”. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 18/19 15.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 46/18 16.05.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Budżet i finanse gminy XI/97/19 01.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/97/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Budżet i finanse gminy XI/96/19 01.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/96/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Szczegóły
Budżet i finanse gminy XI/95/19 01.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2023 Szczegóły
Budżet i finanse gminy XI/94/19 01.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XI/94/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżety Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Budżet i finanse gminy X/93/19 25.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/93/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Szczegóły
Budżet i finanse gminy X/92/19 25.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/92/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2018 Szczegóły
Inne X/91/19 25.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/91/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski wotum zaufania Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna X/90/19 25.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/90/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w Odolionie przy ulicy Elizejskiej 25 na działce nr 19/4, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna X/89/19 25.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/89/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 6/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Konradowo Szczegóły
Budżet i finanse gminy X/88/19 25.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/88/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Budżet i finanse gminy X/87/19 25.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/87/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy 63/19 05.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły
Inne 62/19 05.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły
Inne 61/19 29.05.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie … Szczegóły
« 1 2 3 37 38 »