Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowościach Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki” w zakresie następujących części zamówienia: Część nr 3: „Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rudunki”. 08:23 21-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2019 roku z zakresu dofinansowania na realizację zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019. 08:11 21-06-2019 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.12.6.2019.MZ z dnia19.06.2019 r. w sprawie budowy linii elektroenergetycznych kablowych SN-15 kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz- Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1”, ,,Brzoza 2” i ,,Brzoza 3” na terenie działki nr 3214/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. 10:08 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy znak PL.6220.8.22.2018.AE z dnia 10.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski 09:36 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2019 r. o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięziecia polegającego na ,,Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę tążyna w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski 09:29 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa” 09:22 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.8.8.2019.MZ z dnia 19.06.2019 r. w sprawie budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV- zamknięcie w pierścień linii napowietrznej SN GPZ Ciechocinek-Opoki kablem między ST Straszewo Lesianki, a ST Wilkostowo 3 na terenie działek nr 84, 144, 146, 3489/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranówek oraz na terenie działek nr 125/1, 180/2, 191/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski 09:08 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 czerwca 2019 r. 08:42 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 czerwca 2019 r. 08:37 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 czerwca 2019 r. 08:34 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.13.6.2019.MZ z dnia 19.06.2019 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 34/28, 34/29, 34/30, 34/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski 08:17 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Przebudowa dróg w miejscowości Wygoda od km 0+000 do km 0+775 oraz w miejscowości Nowy Ciechocinek od km 0+000 do km 0+882, gm. Aleksandrów Kujawski 15:24 18-06-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Przebudowa drogi ulicy Piaskowej w miejscowości Stawki gm. Aleksandrów Kujawski 15:22 18-06-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne 15:07 18-06-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Protokół Nr IX z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 28 maja 2019 r. 13:34 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 czerwca 2019 r. 12:52 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Rożno – Parcele w dniu 25.02.2019 r 12:20 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Wólka w dniu 28.02.2019 r 12:17 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Zduny w dniu 28.02.2019 r 12:12 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Wołuszewo w dniu 28.02.2019 r 12:01 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Wilkostowo w dniu 27.02.2019 r 11:55 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Stawki w dniu 27.02.2019 r 11:53 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Służewo w dniu 27.02.2019 r 11:49 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Słońsk Dolny w dniu 26.02.2019 r 11:45 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Słomkowo w dniu 18.02.2019 r 11:41 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Rudunki w dniu 26.02.2019 r 11:37 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Przybranówek w dniu 25.02.2019 r 10:59 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Przybranowo w dniu 25.02.2019 r 10:54 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł 10:45 18-06-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Podgaj w dniu 18.02.2019 r 10:19 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 4 117 118 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>