Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie z dnia 07-07-2016r. znak Pl.6733.11.7. 2016.BGKW 10:37 06-07-2016 Artykuł Szczegóły
stanowisko ds. obsługi informatycznej 16:16 05-07-2016 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
ref. ds. budownictwa 15:55 05-07-2016 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za 2015 rok 15:48 05-07-2016 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Zakaz kąpieli w jeziorze w m. Służewo do odwołania. 17:42 01-07-2016 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie z dnia 30-06-2016r. znak Pl.6220.10.2.2016.AE 12:32 01-07-2016 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXI/161/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 15:30 30-06-2016 Akty prawne Szczegóły
Protokół Nr XXI z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 17 czerwca 2016 roku. 15:01 30-06-2016 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XXI/159/16 Rada Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2020. 15:34 29-06-2016 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXI/158/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 164/73 położonej w miejscowości Przybranowo. 15:10 29-06-2016 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXI/157/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 141/36 oraz działki nr 141/43 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki. 14:57 29-06-2016 Akty prawne Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za 2015 rok 11:55 29-06-2016 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Uchwała Nr XXI/156/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/23 położonej w miejscowości Łazieniec. 11:23 28-06-2016 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXI/155/16 Rada Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 10:55 28-06-2016 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXI/154/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015. 10:22 28-06-2016 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 09:34 28-06-2016 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XXI/152/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. 08:44 28-06-2016 Akty prawne Szczegóły
Przedsiębiorco, zostań partnerem samorządowego Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Aleksandrów Kujawski” 08:48 24-06-2016 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenia z dnia 21-06-2016 r. znak Pl.6733.9.9.2016.BGKW 10:26 23-06-2016 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 17 czerwca 2016 r. 14:54 22-06-2016 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.1.7.2016.BG z dnia 03.06.2016 r. sprawa budowy ulicy Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec na terenie działek nr: 1/3, 1/7, 1/26 i 237 w obrębie ewidencyjnym Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski. 12:47 21-06-2016 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.9.6.2016.BG z dnia 31.05.2016 r. sprawa zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny położony na terenie działki nr: 334/19 w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski. 12:42 21-06-2016 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.13.14.2015.2016.BG z dnia 12.05.2016 r. sprawa budowy drogi gminnej publicznej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową na wysokości ronda zlokalizowanego na terenie węzła autostradowego na terenie działek nr: 612/3, 70/3 i 81/3 położonej w miejscowości Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski. 12:37 21-06-2016 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.8.9.2016.BG z dnia 31.05.2016 r. sprawa budowy ulicy Kolejowej na terenie działek nr: 60/2, 65, 66, 67/17 i 71 w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski. 12:31 21-06-2016 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.6.9.2016.BG z dnia 31.05.2016 r. sprawa budowy oświetlenia drogowego – wzdłuż drogi powiatowej nr 2608C na działkach: 142/1, 143/1 i 144/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski. 12:27 21-06-2016 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia , Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 15 czerwca 2016 r. . 11:01 21-06-2016 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu odbytej w dniu 5 maja 2016 r. 10:47 21-06-2016 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 15 czerwca 2016 r. 09:04 21-06-2016 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 15 czerwca 2016 r. 15:11 20-06-2016 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 17 czerwca 2016 r. 07:58 17-06-2016 Artykuł Szczegóły
« 1 2 125 126 127 128 129 148 149 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>