Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Uchwała Nr XLIV/368/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski. 23:44 20-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLIV/367/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. 23:38 20-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLIV/366/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski. 23:29 20-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLIV/365/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Opokach. 23:21 20-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLIV/364/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 23:15 20-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLIV/363/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. 23:04 20-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLIV/362/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. uchylająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na działce nr 19/4 w obrębie ewidencyjnym Odolion stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. 22:55 20-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLIV/361/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2032. 22:44 20-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XLIV/360/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. 22:38 20-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Protokół Nr XLIV z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 6 czerwca 2018 r. 21:52 20-06-2018 Artykuł Szczegóły
Dostęp do informacji publicznej 14:17 20-06-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.06.2018 r. znak Pl.6733.9.10.2018.MZ w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 160227C polegajacej na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 102, 103/2, 99/2, 101/2, 100/2 i 95/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Goszczewo oraz na terenie działek nr 19 i 41 położonych w obrębie ewidencyjnym Broniszewo, gmina Aleksandrów Kujawski 13:22 20-06-2018 Artykuł Szczegóły
Dobry Start – 300 zł dla każdego ucznia 12:59 20-06-2018 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem, na działkach oznaczonych numerami 51, 52/2, 187 karta mapy 31 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz działkach oznaczonych numerami 114, 134/12, 134/14, 136/9 i 129 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki gmina Aleksandrów Kujawski 10:46 20-06-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja Starosty Aleksandrowskiego o nowych dowodach dotyczących wniosku Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o. o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę na zadanie: dostosowanie i modernizacja (przebudowa) składowiska odpadów komunalnych poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. budową łącznika pomiędzy kwaterą Nr 1 a kwaterą Nr 3, drogi technologicznej, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego i kanalizacji tłocznej z drenażem; celem osiągnięcia statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (kat. XXII, VIII) w zakresie składowania odpadów na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski (działki nr 799, 156-przedzmianą działki o nr 152, 153, 154, 155, 156), obręb Służewo. 10:45 20-06-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie 09:41 20-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkańcami gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski 09:35 20-06-2018 Artykuł Szczegóły
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Służewie – etap I 08:41 20-06-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarejestruj narodziny dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie! 08:28 20-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi opracowania procedur dotyczących organizacji i funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu oraz dokumentacji realizacji projektu pn. Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski” 14:10 19-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe „Świadczenie usługi w zakresie zarządzania rozliczania oraz monitorowania prawidłowości realizacji projektu Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski” 14:09 19-06-2018 Artykuł Szczegóły
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:21 19-06-2018 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu XLV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 czerwca 2018 r. 09:04 19-06-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.06.2018 r. znak Pl.6733.13.2.2018.MZ w sprawie rozbudowy istniejącej linii napowietrznej oświetleniowej na terenie działki nr 606 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski 15:05 18-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czerwca 2018 r. 09:57 18-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czerwca 2018 r. 09:55 18-06-2018 Artykuł Szczegóły
Protokół z dnia 12.06.2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami 09:54 18-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czerwca 2018 r. 09:50 18-06-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.06.2018 r. znak Pl.6733.12.2.2018.MZ w sprawie rozbudowy oświetlenia placu zabaw na terenie działki nr 127/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski 09:15 18-06-2018 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2018 r. znak Pl.6220.6.3.2018.AE złożeniu wniosku o wydanie decyzji w sprawie zakupu instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton 13:58 15-06-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 80 81 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>