Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Protokół z zebrania sołeckiego Wołuszewo odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 14:11 20-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Wołuszewo odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 13:30 20-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Przybranowo odbytego w dniu 08.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 12:55 20-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Przybranowo odbytego w dniu 08.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 12:50 20-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Poczałkowo odbytego w dniu 14.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 12:27 20-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Ośno odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 11:47 20-09-2021 Artykuł Szczegóły
W związku z realizacją projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaprasza do złożenia oferty na realizacją następujących usług wg. poniższego opisu. 13:38 17-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 09.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 15:01 16-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Otłoczyn odbytego w dniu 14.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 11:24 16-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Otłoczyn odbytego w dniu 14.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 11:19 16-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Rudunki odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie uchwaleni funduszu sołeckiego na rok 2022 11:01 16-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Rudunki odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 10:57 16-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Zduny odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 10:02 16-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Ostrowąs odbytego w dniu 19.08.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 09:44 16-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Ostrowąs odbytego w dniu 19.08.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 09:41 16-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Służewo odbytego w dniu 02.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 09:29 16-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Służewo odbytego w dniu 02.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 09:26 16-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z XXXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 23 sierpnia 2021 r. 13:51 15-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 09.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 13:41 15-09-2021 Artykuł Szczegóły
Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 09.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 13:36 15-09-2021 Artykuł Szczegóły
Oświadczenie majątkowe Pani Dominiki Sobczak w związku ze zmianą zakresu obowiązków. 09:52 15-09-2021 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Informacja o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46. 13:55 14-09-2021 Artykuł Szczegóły
Informacja o negatywnym rozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych nr: 686, 687, 688 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00040419/7. 13:51 14-09-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.38.2.2021.AE z dnia 7 września 2021 r. podające do publicznej wiadomości, że w dniu 03.09.2021 r. na wniosek Energa Operator SA. Oddział w Toruniu działająca poprzez pełnomocnika Pana Jana Zajączkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. 13:17 14-09-2021 Artykuł Szczegóły
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 6 11:37 14-09-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021. 14:29 13-09-2021 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE nr 75/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych 10:23 13-09-2021 Artykuł Szczegóły
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 08.09.2021 r.dotyczący wody dostarczanej odbiorcom zaopatrywanym przez ujęcie w Grabiu Gmina Aleksandrów Kujawski 10:59 10-09-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, znak: PL.6733.35.6.2021.AE podające do publicznej wiadomości, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 375/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Aleksandrowie Kujawskim, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w Warszawie, Energa-Operator S.A. oddział w Toruniu, celem dokonania uzgodnienia. 23:36 09-09-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.36.6.2021.AE zawiadamiające, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka oświetlenia drogowego na terenie działek nr 212/1, 237/3, 237/2, 237/4 położonych w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, celem dokonania uzgodnienia. 23:28 09-09-2021 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 190 191 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>