Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Protokół Nr XVI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. 11:08 17-01-2020 Artykuł Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 10.12.2018 r. Pana Andrzeja Olszewskiego. 08:08 17-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 14.09.2018 r. Pana Andrzeja Olszewskiego. 08:02 17-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.01.2020 r. znak PL.6733.2.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozwiązaniu kolizji-przestawieniu słupa linii napowietrznej Nn 0,4 kV na terenie działki nr 10 położonej w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski 11:43 15-01-2020 Artykuł Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 30.04.2019 r. Pana Michała Guślakow. 13:00 14-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 29.04.2019 r. Pana Grzegorza Jankowskiego. 12:56 14-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 25.04.2019 r. Pana Marka Wieczorek. 12:52 14-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 12.04.2019 r. Pani Bożeny Świątkowskiej. 12:49 14-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 29.04.2019 r. Pana Jerzego Sztyler. 12:44 14-01-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.01.2020 r. znak PL.6733.37.12.2019.MZ w sprawie zawieszenia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii średniego napięcia 15kV- wymiana kabla na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek- Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski 09:38 14-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. 14:28 13-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. 14:10 13-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół 8/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2019 r. 13:34 13-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół 19/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 17 grudnia 2019 r. 12:25 13-01-2020 Artykuł Szczegóły
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Numer sprawy Rg.271.20.2019.EW 10:10 10-01-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Aleksandrów Kujawski, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 15:35 09-01-2020 Artykuł Szczegóły
Wyniki głosowań podczas XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 grudnia 2019 r. 10:31 09-01-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:09 09-01-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. 09:03 09-01-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 r. znak PL.6733.39.10.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowie złącza kablowego 15 kV, -w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole” na terenie działki nr 1/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski 08:57 09-01-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. obsługi informatycznej (II) 08:45 09-01-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie (II) 15:38 08-01-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 r. znak: PL.6220.21.12.2019.DS o przekazaniu uzupełnienia KIP do ponownego zaopiniowania dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770″ na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53,89/2,103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski 15:18 08-01-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XVI/133/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 14:44 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/132/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 14:38 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/131/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 11:54 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/130/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 11:25 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/129/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2019/2020 10:58 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/128/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nr 190/2 oraz 190/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski 10:51 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 26/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki 10:30 08-01-2020 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 139 140 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>