Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Protokoły z losowań składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 19:55 19-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 83/1, 33/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski 09:05 19-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak: PL.6220.18.3.2019.DS w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Rekultywacji Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” na działce nr 799 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski 07:44 19-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.09.2019 r. znak: PL.6220.10.18.2019.DS w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski. 13:58 18-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak PL.6733.28.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o usytaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo gmina Aleksandrów Kujawski 13:12 18-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak PL.6733.29.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102/1, 109, 110/1, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski 12:44 18-09-2019 Artykuł Szczegóły
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14:44 16-09-2019 Artykuł Szczegóły
INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 września 2019 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 12:55 16-09-2019 Artykuł Szczegóły
Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski 12:35 16-09-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.09.2019 r. znak PL.6733.32.6.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z rozdzielnicą kablową w obrębie ewidencyjnym Przybranowo na terenie działek nr 188/13, 187/20, 184, 168, 164/26, gmina Aleksandrów Kujawski 08:22 13-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28.08.2019 r. znak: WOO.420.1.2018.ADS.26 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie/ przebudowie drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek- Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek – granica województwa” 09:24 12-09-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 września 2019 roku 08:07 12-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.09.2019 r. znak PL.6733.31.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4 kV na terenie działek nr 121/11, 121/12, 121/7, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele oraz na terenie działek nr 14/8, 15/9, 15/11, 15/13, 15/17, 16/1, 226/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski 14:20 11-09-2019 Artykuł Szczegóły
Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., numer sprawy Rg.271.19.2019.EW 13:29 11-09-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.26.9.2019.MZ z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 144/1, 145/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski 09:06 11-09-2019 Artykuł Szczegóły
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż termin zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników Komitetów Wyborczych mija w dniu 13 września 2019 r. (piątek do godz. 14:00) 14:19 10-09-2019 Artykuł Szczegóły
Informacje i wzory dokumentów dla wyborców niepełnosprawnych 14:06 10-09-2019 Artykuł Szczegóły
Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 19 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. 14:03 10-09-2019 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 września 2019 roku podające do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 13:52 10-09-2019 Artykuł Szczegóły
Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski 14:54 09-09-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu „Strategii Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2040” 13:31 06-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.09.2019 r. znak PL.6733.28.7.2019.MZ w sprawie zebranego materiał dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 83/1, 33/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawskii 10:24 06-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.09.2019 znak PL.6733.30.7.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowe oświetlenia drogowego na terenie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski 10:10 06-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.09.2019 r. PL.6733.29.7.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102/1, 109, 110/1, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski 10:01 06-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.09.2019 r. znak PL.6733.33.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 190/9, 187/5, 185/10, 184/1, 183/2, 180/7, 180/6, 180/5, 179/8, 179/10, 179/13, 179/15, 178/2, 178/6, 178/5, 174/11, 174/9, 173/5, 173/4, 173/6, 172/3, 140, 124/6, 172/8, 172/9, 172/7, 170, 168/1, 167/2, 117/5, 113/7, 113/5, 166/4, 166/3, 165/7, 165/6, 165/2, 172/4, 247, 180/2, 151/1, 186/4 186/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski 07:44 06-09-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 27.08.2019 r. znak WUOZ.DW.ZAR.5161.39.2018.KK w sprawie uchylenia decyzji Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków na prowadzanie archeologicznych weryfikacyjnych badań powierzchniowych 14:05 04-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6730.64.5.2019.DS z dnia 30.08.2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 k.m. 28, obręb nr 28 w mieście Aleksandrów Kuajwski 12:44 04-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.08.2019 r. znak: PL.6220.15.5.2019.DS w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110kV” na terenie działek nr 73/1, 134/3, 134/2 i 102/1 w miejscowości Ośno 17:06 03-09-2019 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na „Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020” 15:34 03-09-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski 14:41 03-09-2019 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 127 128 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>