Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Cisza wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019 r. 17:43 24-05-2019 Artykuł Szczegóły
Zmiana składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Wołuszewie (Świetlica wiejska, Wołuszewo 30, 87-720 Ciechocinek) w związku z rezygnacją członka komisji. 17:37 24-05-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. 14:05 24-05-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. 14:04 24-05-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. 14:03 24-05-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r 14:02 24-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.05.2019 r. znak PL.6733.4.10.2019.MZ w sprawie budowy gazociągu śr/c dn 90 PE w Odolionie gm. Aleksandrów Kujawski Dworcowa i Młodzieżowa na terenie działek nr 81/4, 68/1, 70/1, 71, 69/1, 37/7, 29/4, 18 13:09 24-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.05.2019 r. znak Pl.6733.27.13.2018.MZ w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2018 w zakresie zmiany numeracji działek objętych inwestycją ze względu na podział działki na budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV (2szt.). trasa projektowanych linii kablowych przebiega od istniejącego słupa na działce nr 42/5, po działkach nr 42/5, 43/11 i 43/12 do projektowanego słupa usytuowanego na działce nr 43/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski 12:56 24-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.05.2019 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrężnej na terenie działek nr 17/9, 17/12, 12, 15/4, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski 12:11 24-05-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 maja 2019 r. 10:48 24-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.05.2019 r. znak PL.6733.6.9.2019.MZ w sprawie budowie publicznego parkingu na terenie działki nr 43/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm Aleksandrów Kujawski przy drodze publicznej gminnej. 07:55 24-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.05.2019 r. znak PL.6733.5.7.2019.MZ w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr 234/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski 13:52 22-05-2019 Artykuł Szczegóły
Praktyczne porady dla głosujących 20:03 21-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2. 19:49 21-05-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr VIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 r. 15:27 20-05-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 maja 2019 r. 15:20 20-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.05.2019 r. znak Pl.6733.11.3.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii nawietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki stan. 154-158 na terenie działek nr 259/1, 259/2, 296, 281/1, 281/2, 297, 433/2, 434, 402, 151, 298 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski 12:14 20-05-2019 Artykuł Szczegóły
Przebudowa dróg w miejscowości Wygoda od km 0+000 do km 0+775 oraz w miejscowości Nowy Ciechocinek od km 0+000 do km 0+882, gm. Aleksandrów Kujawski 11:28 16-05-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Przebudowa drogi ulicy Piaskowej w miejscowości Stawki gm. Aleksandrów Kujawski 11:24 16-05-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. 11:13 16-05-2019 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.05.2019 r. znak PL.6733.13.2.2019.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 34/26, 34/28, 34/29, 34/30, 34/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Kondradowo, gmina Aleksandrów Kujawski 08:43 16-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.05.2019 r. znak PL.6733.7.3.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV budowie złączy kablowych 15 kv budowie odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole” na terenie działek nr 113/3, 113/1, 111/3, 112/1, 58/2, 107/2, 94/1, 65, 66, 67, 37, 1/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działek nr 138, 137, 140/1, 139, 125/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski 08:29 16-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9.05.2019 r. znak GD.ZUZ.5.421.21.2019.MT w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.21.2019.MT 07:47 16-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2019 r. znak PL.6220.1.10.2019.AE w sprawie Budowy studni głębinowej na działce nr 99 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski 16:52 14-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2019 r. znak Pl.6733.12.2.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznych kablowych SN-15 kV0 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz- Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1″, ,,Brzoza 2″ i ,,Brzoza 3″ na terenie działki nr 3214/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski 07:55 14-05-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.05.2019 r. znak PL.6733.8.3.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV- zamknięcie w pierścień linii napowietrznej SN GPZ Ciechocinek-Opoki kablem między ST Straszewo Lesianki a ST Wilkostowo 3 na terenie działek nr 84, 144, 146, 3489/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranówek oraz na terenie działek nr 125.1, 180/2, 191/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski 11:34 13-05-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 5/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 29.04.2019 r. 11:27 10-05-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 16.04.2019 r. 11:13 10-05-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 26.04.2019 r. 11:02 10-05-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół 9/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26.04.2019 r. 10:55 10-05-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 113 114 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>