Przebudowa dróg w miejscowości Wygoda od km 0+000 do km 0+775 oraz w miejscowości Nowy Ciechocinek od km 0+000 do km 0+882, gm. Aleksandrów Kujawski

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 15.05.2019
  • Data składania ofert 30.05.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 30.05.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat
  • Numer UZP/TED 548137-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian