Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Opoki odbytego w dniu 12 września 2019 r.

Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Opoki odbytego                                             w dniu 12 września 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian