Protokół z zebrania sołeckiego Opoczki odbytego w dniu 28.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020

Protokół z zebrania sołeckiego Opoczki odbytego w dniu 28.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian