Protokół Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 12 września 2016 r.

Protokół KGPKiR z 12.09.2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian