Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020″ dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp. z o.o.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020″ dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp. z o.o.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian