Projekt do wyłożenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt do wyłożenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian