Prezentacja z konsultacji społecznych z dnia 12-07-2016r.

logo

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu prezentację z przeprowadzonych w dniu  12-07-2016r. pierwszych konsultacji społecznych, dotyczących prac nad opracowywanym przez Gminę Programu Rewitalizacji Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025. W spotkaniu prowadzonym przez Zespół ds. Opracowania LPR, uczestniczyli mieszkańcy gminy, zarządcy wspólnot mieszkaniowych,  lokalnych organizacji pozarządowych oraz radni i sołtysi.

W załączeniu:

  1. Prezentacja
  2. Formularz uwag do prezentacji
  3. Kwestionariusz ankiety

 Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian