Postanowienie z dnia 25-04-2016r. znak Pl.6220.12.12.2015.AE

o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wymianie zbiorników na stacji paliw na terenie działki nr 67/14 w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski” z uwagi na przedłożenie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian