Postanowienie z dnia 02-05-2016 r. znak Pl.6220.21.15.2015.2016.AE

Postanawia się sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji znak: Pl.6220.21.12.2015.AE z dnia 02.12.2015r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Dostosowaniu i modernizacji składowiska odpadów komunalnych w Służewie poprzez rozbudowę kwatery nr 3 do składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej celem osiągnięcia statusu RIPOK w zakresie składowania odpadów na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian